Przytocko, pomorskie

31 110 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 68,14 m2 | Parter

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 31 110 zł
 • Miasto: Przytocko
 • Powierzchnia: 68,14 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 457 zł
 • Ulica: 24
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 4 150 zł
 • Numer oferty: 276517X647602817
 • Termin wpłaty wadium: 21-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Miastku

Ireneusz Kowalski

Kancelaria Komornicza, Kaszubska 21,  Miastko,   77-200 Miastko

tel. 598575791 / fax. 598224388

Sygnatura: Km 790/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Miastku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-06-2023 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Miastku z siedzibą przy A.Krajowej 30, 77-200 Miastko,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest xx   położonej przy  24/2,Przytocko,  77-230 Kępice , dla której  Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Ul. A. Krajowej 30, Miastko, 77-200 Miastko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 41 480,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 110,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/MIASTKO 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. A.Krajowej 30, Miastko, 77-200  Miastko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Ireneusz KowalskiImage things

Malbork, pomorskie

1 324 061 zł | Działka | 0.2706 ha.

 • cena: 1 324 061 zł
Image things

Głuszyno, pomorskie

68 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 55,20 m2

 • cena: 68 250 zł
 • 1 236 za m2
Image things

Kwidzyn, pomorskie

282 662 zł | Działka | 0.1616 ha.

 • cena: 282 662 zł