Koło, wielkopolskie

72 693 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 47,60 m2 | 1 piętro

- 71 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 72 693 zł
 • Miasto: Koło
 • Powierzchnia: 47,60 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 1 527 zł
 • Ulica: Rzeźnicza 8
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 10 904 zł
 • Numer oferty: 276514X647595791
 • Termin wpłaty wadium: 15-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kole

Jarosław Figura

Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 30, Koło, 62-600 Koło

tel. 632735426 

Sygnatura: KM 157/22

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-06-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy Włocławska 4, 62-600 Koło, pokój 22, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Rzeźnicza 8/4, 62-600 Koło , dla którego Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 4 stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC o powierzchni użytkowej 47,60 m2 mieszczący się w budynku wielorodzinnym piętrowym na pierwszym piętrze z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 476/2143 z bezpośrednim dojazdem drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Suma oszacowania wynosi 109 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72 693,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 904,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP KOŁO 47 1020 2762 0000 1902 0002 5387.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jarosław Figura


Historyczne ceny

Image things

Kalisz, wielkopolskie

261 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,20 m2 | 5 piętro

 • cena: 261 000 zł
 • 5 415 za m2
Image things

Strykowo, wielkopolskie

8 610 000 zł | Działka | 10.5806 ha.

 • cena: 8 610 000 zł
Image things

Niepruszewo, wielkopolskie

230 000 zł | Działka | 0.1182 ha.

 • cena: 230 000 zł