Puławy, lubelskie

283 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,40 m2 | 1 piętro

- 15 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 283 500 zł
 • Miasto: Puławy
 • Powierzchnia: 45,40 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 6 244 zł
 • Ulica: Władysława Reymonta 27
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 37 800 zł
 • Numer oferty: 276512X647591107
 • Termin wpłaty wadium: 13-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Puławach

Paweł Siebyła

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 17,  Puławy,   24-100 Puławy

tel. 818873107 / fax. 

Sygnatura: Km 869/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Puławach Paweł Siebyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-06-2023 o godz. 11:45  w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy Partyzantów 6 A, 24-100 Puławy, pokój VII,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest xx   położonego przy  ul. Reymonta 27/27, 24-100 Puławy , dla którego  Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Lubelska 7, Puławy, 24-100 Puławy)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
odrębna własność lokalu mieszkalnego o powierzchni 45,40m2 położonego na II kondygnacji wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości oznaczonej nr KW XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 378 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 283 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas S.A. 28 1600 1462 1886 2659 3000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Partyzantów 6 A, Puławy, 24-100  Puławy .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł SiebyłaHistoryczne ceny

Image things

Puławy, lubelskie

297 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 57,03 m2 | Parter

 • cena: 297 000 zł
 • 5 208 za m2
Image things

Puławy, lubelskie

196 626 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 40,35 m2 | 4 piętro

 • cena: 196 626 zł
 • 4 873 za m2
Image things

Puławy, lubelskie

254 669 zł | Działka | 0.0639 ha.

 • cena: 254 669 zł