Lipnica, łódzkie

243 750 zł | Dom | 90,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 243 750 zł
 • Miasto: Lipnica
 • Powierzchnia: 90,00 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 2 708 zł
 • Ulica: 5
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 32 500 zł
 • Numer oferty: 276506X647577055
 • Termin wpłaty wadium: 13-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Krzysztof Skrzypek

Kancelaria Komornicza, Juliusza Słowackiego 16, Łask, 98-100 ŁASK

tel. 436752132 / fax. 436762973

Sygnatura: Km 1098/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KomornikSądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2023 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku z siedzibą przy ul. Kolejowa 12, 98-100 , odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: ss/strong>, położonej przy 5,Lipnica, 99-200 Poddębice, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z jednej działki nr 42/2 o powierzchni 1238 m2. Graniczy od strony wschodniej i południowej z nieruchomościami zabudowanymi, od strony zachodniej z gruntem rolnym, od strony północnej z drogą. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, przylega bezpośrednio do drogi asfaltowej (brak urządzonego zjazdu). Teren płaski, ogrodzenie frontowe: siatka metalowa na słupkach, brama metalowa. Ogrodzenie boczne z elementów prefabrykowanych. Na dzień oględzin na działce znajdują się zabudowania: budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 127 m² oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 46 m². Nieruchomość wyposażona w instalację sieciową elektryczną i wodociągową. Lokalna kanalizacja sanitarna do zbiornika bezodpływowego oraz lokalne ogrzewanie budynku mieszkalnego z pieca na paliwo stałe. Nieruchomość nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, brak jest użytków leśnych, brak form ochrony przyrody, nie znajduje się w strefie rewitalizacji.
BUDYNEK MIESZKALNY:powierzchnia zabudowy = 127,00 m2, powierzchnia użytkowa: ok. 90 m2. Budynek jednokondygnacyjny ze strychem nieużytkowym. Rok budowy budynku - prawdopodobnie lata 40-te XXw. Na układ funkcjonalny składają się: korytarz z kotłownią, kuchnia, łazienka, dwa pokoje. Konstrukcja budynku: murowana (kamień, polepa). Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachą i papą. Elewacja budynku otynkowana, a od frontu także pomalowana. Stolarka okienna i drzwiowa: okna z PCV, drzwi drewniane. Okładziny wewnętrzne tynk cementowo-wapienny + częściowo malowanie, w łazience i kuchni - częściowo płytki. Posadzki i podłogi: panele, płytki ceramiczne, wykładzina pcv, wylewka. Instalacje w budynku: energii elektrycznej, wodociągowa, lokalna kanalizacja sanitarna i lokalne ogrzewanie z pieca na paliwo stałe. Stan techniczny budynek z drobnymi remontami (wymienione okna na pcv, elewacja frontowa odświeżona, w pokojach panele średniej jakości), stan techniczny określono jako zadowalający. Standard wykończenia wnętrz – podstawowy. Stopień zużycia technicznego – określono na poziomie wynikającym z czasu trwania w przeciętnych warunkach utrzymania i stwierdzonego stanu – na ok. 60%.
BUDYNEK GOSPODARCZY: powierzchnia zabudowy - 46,00 m². Budynek jednokondygnacyjny. Konstrukcja budynku: murowana z pustaka żużlowego i kamienia. Dach jednospadowy. Elewacja - budynek nieotynkowany. Okładziny wewnętrzne - brak. Stolarka – okien brak, wrota metalowe Posadzka - klepisko. Instalacje w budynku energii elektrycznej. Stan techniczny: budynek bez remontów, stan techniczny określono jako średni.

Suma oszacowania wynosi 325 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 250,00 zł

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 1 w Łodzi 89 10203352 0000 1902 0275 7110
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Suma oszacowania wynosi325 000,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 325 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  32 500,00

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski 89 1020 3352 0000 1902 0275 7110.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Krzysztof Skrzypek


Image things

Wola Wiewiecka, łódzkie

14 800 zł | Działka | 0.56 ha.

 • cena: 14 800 zł
Image things

Mąkolice, łódzkie

279 375 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 279 375 zł
Image things

Kępa, Kępa

2 700 zł | Działka | 0.09 ha.

 • cena: 2 700 zł