Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Grabica, łódzkie

38 400 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 38 400 zł
 • Miasto: Grabica
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 38 400 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 5 120 zł
 • Numer oferty: 276505X647574713
 • Termin wpłaty wadium: 13-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Krzysztof Skrzypek

Kancelaria Komornicza, Juliusza Słowackiego 16, Łask, 98-100 ŁASK

tel. 436752132 / fax. 436762973

Sygnatura: Km 1191/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KomornikSądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku z siedzibą przy ul. Kolejowa 12, 98-100 , odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: xx/strong>, położonej przy 3,Grabica, 98-160 Sędziejowice, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z jednej działki nr 161/4- kształt regularnego trapezu o długości podstaw – ok. 121 m i ok. 130m i boków– ok. 28 m (od ulicy) i ok. 20 m. od strony północnej. Działka ta jest niezabudowana, przebiega przez nią napowietrzna linia energetyczna. Od strony wschodniej graniczy z działką nr 161/3 i z zabudową mieszkalną na tej działce, usytuowaną ścianą z otworami okiennymi przy granicy, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Licytowana działka na dzień oględzin była wspólnie ogrodzona z działka nr 161/3 należącą do księgi wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X. Działki te tworzą całość gospodarczą, jednak zgodnie ze stanem prawnym stanowią dwie odrębne nieruchomości.


Suma oszacowania nieruchomości wynosi 51 200,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 400,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 120,00zł
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 1 w Łodzi
89 10203352 0000 1902 0275 7110
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Suma oszacowania wynosi51 200,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 200,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  5 120,00

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski 89 1020 3352 0000 1902 0275 7110.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Krzysztof Skrzypek


Image things

Zygry, łódzkie

43 500 zł | Działka | 1.6098 ha.

 • cena: 43 500 zł
Image things

Łódź, Bałuty

592 500 zł | Działka | 0.5003 ha.

 • cena: 592 500 zł
Image things

Łódź, Górna

138 300 zł | Lokal Użytkowy | 42,50 m2

 • cena: 138 300 zł
 • 3 254 za m2