Kąty, mazowieckie

1 034 250 zł | Dom | 363,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 1 034 250 zł
 • Miasto: Kąty
 • Powierzchnia: 363,40 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 2 846 zł
 • Ulica: 4
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 137 900 zł
 • Numer oferty: 276501X647565345
 • Termin wpłaty wadium: 03-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

Jacek Jachowicz

Kancelaria Komornicza, 15-go Sierpnia 6,  Sochaczew,   96-500 Sochaczew

tel. 46 8622458 / fax. 46 8622062

Sygnatura: Km 78/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  04-07-2023 o godz. 12:30  w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie z siedzibą przy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew, pokój VI,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są xx  położonej przy  4,Kąty,  96-500 Sochaczew , dla której  Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki: 40/1, Nr obrębu: 0018 Kąty. Łączny obszar: 0,30 ha. N. zabudowana budynkiem mieszkalnym w konstrukcji murowanej, wolnostojącym oraz murowanym budynkiem o funkcji transportu i łączności. N. położona w Kątach nr 4 w gminnie Sochaczew. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nie stwierdzono zagrożeń środowiskowych. Do granicy Sochaczewa jest około 0,8 km. W pobliżu znajduje się sklep, szkoła.
Dz. o kształcie regularnym, ogrodzona, ogrodzenie murowane, z metalową bramą wjazdową i furtką.
Zabudowana: 1. budynkiem dworu w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczonym, murowanym, parterowym z poddaszem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 363,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym – garażem o powierzchni zabudowy 98m2. Powierzchnia zabudowy: 323,90m2. Kubatura: 3336m3. Rok budowy 1860. Na parterze budynku znajdują się salon, jadalnia, kuchnia, spiżarnia, gabinet, pokój, łazienka, hall, klatka schodowa, na poddaszu – sypialnie, biblioteka domowa, łazienka, garderoba, korytarz. Podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Budynek został zaadoptowany na cele mieszkaniowe rodziny inwestora na podstawie projektu technicznego adaptacji z 1986r. Budynek mieszkalny pochodzi z 1860 roku wpisany do rejestru zabytków pod nr 268/60 z 25.11.1960. Dwór został wybudowany na pocz. XIX w. dla Dionizego Kuczborskiego. W roku 1870 majątek przeszedł w posiadanie innej rodziny, wcześniej należał jeszcze do brata Dionizego Kuczborskiego Piotra. Do rozpoczęcia II Wojny Światowej wielokrotnie zmieniał właścicieli. Po jej zakończeniu ulokowano we dworze szkołę podstawową a w latach 90 tych XX wieku bibliotekę. Aktualnie dwór stanowi własność prywatną. Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta, o regularnej bryle, parterowy, z poddaszem przekrytym dachem czterospadowym o połaciach krytych blachodachówką. Elewacje wzdłużne 9 osiowe z 3 osiowymi portykami toskańskimi umieszczonymi centralnie. Na elewacji frontowej jest to portyk wgłębny, na elewacji ogrodowej natomiast umieszczono czterokolumnowy portyk wieńczony trójkątnym szczytem. Pod nim umieszczono wyjście i dwa symetrycznie rozmieszczone otwory okienne zamknięte półkoliście. Na elewacji bocznej dodatkowe wyjścia i dwa ślepe otwory okienne. Układ wnętrz dwutraktowy. Wystrój elewacji skomponowany za pomocą boniowanie w tynku. Całość skomponowana w duchu klasycyzmu. Otocznie budynku: relikty parku nr rej.: A-826 z 6.11.2008r. Podłogi drewniane, stolarka drzwiowa i okienna drewniana, w łazienkach terakota, ściany wykończone glazurą, hall wyłożony terakotą. W salonie znajduje się kominek. Schody wewnętrzne wykończone drewnem. Budynek jest wyposażony w instalacje: energetyczną, wodną z sieci gminnej, kanalizacyjną lokalną z przydomową oczyszczalnią ścieków, co lokalne na eko-groszek, wentylacja grawitacyjna; 2. budynkiem parterowym, murowanym o funkcji transportu i łączności o powierzchni zabudowy 98m2. Budynek jest kryty blachą, wyposażony w energię elektryczną, ściany tynkowane i malowane emulsją, posadzki wykończone, wrota garażowe segmentowe, drzwi wejściowe szklone. Na zewnątrz budynku znajduje się basen letni o pow. ok. 40m2. Podjazdy wyłożone kostką brukową. Na terenie rosną okazy starych jesionów i lip oraz inne nasadzenia roślinne. Przed domem znajduje się studnia. Teren pogrodzony z metalową bramą wjazdową z automatyką i furtką, od frontu ogrodzenie murowane, malowane na biało. Nieruchomość jest uzbrojona w energię elektryczną, wodę. W drodze przebiega sieć kanalizacyjna i gazowa.
Działka ewidencyjna numer 40/1 z obrębu 0018 Kąty znajduje się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, przyjętym URG Nr LVIII/293/2014 z dnia 29 października 2014r., nieruchomość znajduje się na terenie PU1 (utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zasadach określonych w planie miejscowym). Naniesienia – zabytek nieruchomy.
Opis obciążeń:
1. ograniczone prawo rze

Suma oszacowania wynosi 1 379 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 034 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 137 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP XVIII O/WARSZAWA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:01 do godz. 00:01. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500  Sochaczew.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jacek JachowiczImage things

Warszawa, mazowieckie

252 300 zł | Działka | 0.0294 ha.

 • cena: 252 300 zł
Image things

Przasnysz, mazowieckie

36 750 zł | Lokal Użytkowy | 15,90 m2 | Parter

 • cena: 36 750 zł
 • 2 311 za m2
Image things

Chmielew, mazowieckie

61 622 zł | Działka | 0.1068 ha.

 • cena: 61 622 zł