Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Ustronie Morskie, zachodniopomorskie

491 250 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu

Marlena Jurkiewicz

Kancelaria Komornicza, Młyńska 10a/102, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg

tel. 797 755 505 / fax. www.kolobrzeg-komornik.pl

Sygnatura: GKM 46/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Marlena Jurkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 30-06-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Kolejowa 47, 78-111 Ustronie Morskie, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 655 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 491 250,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 500,00 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w Kancelarii Komorniczej (adres jw.) albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia może być także uiszczona na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA w Kołobrzegu  46 12406508 1111 0010 6626 9743.

UWAGA! Jeśli rachunek komornika nie zostanie uznany kwotą rękojmi w dniu poprzedzajacym przetarg, osoba, która dokonała przelewu albo wpłaty rękojmi może nie zostać dopuszczona do przetargu.


UWAGA! Kwestię ew. opodatkowania sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy wyjaśniać z właściwym urzędem skarbowym.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 13 oraz w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy

Marlena Jurkiewicz


Image things

Szczecin, Prawobrzeże

1 500 000 zł | Działka | 0.4323 ha.

  • cena: 1 500 000 zł
Image things

Kołbacz, zachodniopomorskie

21 888 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 39,52 m2

  • cena: 21 888 zł
  • 554 za m2
Image things

Rusinowo, zachodniopomorskie

192 923 zł | Działka | 0.1256 ha.

  • cena: 192 923 zł