Jelenia Góra, dolnośląskie

135 000 zł | Mieszkanie | 28,90 m2

- 33 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 135 000 zł
 • Miasto: Jelenia Góra
 • Powierzchnia: 28,90 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 4 671 zł
 • Ulica: Wolności 265
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 13 500 zł
 • Numer oferty: 276443X647429509
 • Termin wpłaty wadium: 23-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY OGŁASZA
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
na sprzedaż lokali położonych w Jeleniej Górze wraz
ze sprzedażą związanych z tymi lokalami udziałów w gruncie,
który odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra
przy ul. Sudeckiej nr 29 – I piętro, sala nr 13.

. ul. Wolności 265
Lokal mieszkalny nr 4 o ogólnej powierzchni wynoszącej 28,90 m2
składający się z przedpokoju,
pokoju, kuchni i łazienki z wc. Lokal położony jest na I piętrze budynku (II kondygnacja nadziemna).
Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 10,57%.
Nieruchomość gruntowa położona jest w granicach działki nr 90 o powierzchni 0,0481 ha, obręb
Cieplice VII, AM-3, księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X.
2
Budynek przy ul. Wolności 265 w Jeleniej Górze nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków.
Cena wywoławcza nieruchomości: 135.000,00 zł, w tym:
cena lokalu mieszkalnego: 126.765,00 zł
cena udziału w gruncie: 8.235,00 zł
WADIUM: 13.500,00 zł
Udział gruntu w ogólnej cenie nieruchomości ok. 6,10%


Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości powinno wpłynąć na konto depozytowe
Miasto Jelenia Góra – Bank MILLENNIUM S. A. I Oddział w Jeleniej Górze
nr 97 1160 2202 0000 0000 6011 5681 najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 roku.
WPŁATA WADIUM POWINNA ZAWIERAĆ ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ WPŁATA DOTYCZY
ORAZ OZNACZENIE UCZESTNIKA PRZETARGU
(w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność w tytule wpłaty należy wskazać
adres nieruchomości oraz imiona i nazwiska wszystkich osób, na które ma nastąpić nabycie)

Historyczne ceny

Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

300 000 zł | Mieszkanie | 48,00 m2

 • cena: 300 000 zł
 • 6 250 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

200 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 29,40 m2 | 4 piętro

 • cena: 200 000 zł
 • 6 803 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

167 000 zł | Działka | 0.1414 ha.

 • cena: 167 000 zł