Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Toruń, Rybaki

4 829 000 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 4 829 000 zł
 • Miasto: Toruń
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 4 829 000 zł
 • Ulica: Rybaki 57
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 480 000 zł
 • Numer oferty: 276413X647359249
 • Termin wpłaty wadium: 31-05-2023 - Co to znaczy?

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż dwóch nieruchomości stanowiących funkcjonalną całość będących własnością:
1. Skarbu Państwa, położonej w Toruniu przy ul. Rybaki 57 w obrębie nr 12 oznaczonej geodezyjnie jako działka geod. nr 230 (użytek Bi- inne tereny zabudowane ) o powierzchni 0,0972 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X oraz

2. Gminy Miasta Toruń, położonej w Toruniu przy ul. Rybaki 57 w obrębie nr 12 oznaczonej geodezyjnie jako działka geod. nr 229 (użytek Bi - inne tereny zabudowane) o powierzchni 0,1712 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia
31 maja 2023r., włącznie
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.
Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” w sali konferencyjnej nr 115, na pierwszym piętrze.

Historyczne ceny

Image things

Toruń, kujawsko-pomorskie

625 000 zł | Działka | 0.1161 ha.

 • cena: 625 000 zł
Image things

Toruń, kujawsko-pomorskie

625 000 zł | Działka | 0.1166 ha.

 • cena: 625 000 zł
Image things

Toruń, Kaszczorek

44 160 zł | Działka | 0.0318 ha.

 • cena: 44 160 zł