Toruń, Stare Miasto

550 000 zł | Mieszkanie | 265,05 m2

- 78 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 550 000 zł
 • Miasto: Toruń
 • Powierzchnia: 265,05 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 2 075 zł
 • Ulica: Łazienna 24a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 55 000 zł
 • Numer oferty: 276412X647356907
 • Termin wpłaty wadium: 14-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej w Toruniu przy ul. Łaziennej 24 A, oznaczonej geodezyjnie jako działka 37/2 o powierzchni 0,0218 ha, w obrębie nr 16, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X.
W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia
14 czerwca 2023r., włącznie.
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” w sali konferencyjnej nr 115, na pierwszym piętrze.

Historyczne ceny

Image things

Toruń, Stare Miasto

250 000 zł | Lokal Użytkowy | 58,98 m2

 • cena: 250 000 zł
 • 4 239 za m2
Image things

Toruń, kujawsko-pomorskie

3 906 600 zł | Działka | 3.9583 ha.

 • cena: 3 906 600 zł
Image things

Toruń, Bielany

238 500 zł | Mieszkanie | 110,00 m2

 • cena: 238 500 zł
 • 2 168 za m2