Szklarka Radnicka, lubuskie

80 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,60 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 80 000 zł
 • Miasto: Szklarka Radnicka
 • Powierzchnia: 46,60 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 1 717 zł
 • Ulica: 13
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 000 zł
 • Numer oferty: 276391X647307725
 • Termin wpłaty wadium: 22-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej - Szklarka Radnicka 13 / 7

Ogłoszono dnia: 2023-05-18 00:00:00 przez

Data przetargu
2023-06-27 10:00:00
Miejsce
siedziba Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, budynek B, pokój nr 11
Księga wieczysta
KW XXXX/XXXXXXXX/X
Cena wywoławcza
80 000,00 zł
Wadium
8 000,00 zł
Opis
Lokal mieszkalny nr 7 usytuowany jest na I piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni łazienki z wc i przedpokoju o pow. 46,60 m2. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal składa się z 15 lokali mieszkalnych. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań. Lokal mieszkalny posiada urządzoną księgę wieczystą. Standard wykończenia lokalu niekorzystny. Lokal kwalifikuje się do remontu
Informacje dodatkowe
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 22 czerwca 2023 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Banka Polska S.A. Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na rachunku bankowym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać adres nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy). Szklarka Radnicka 13 / 7 gmina Krosno Odrzańskie, dz. nr 65/1 o pow. 0,0401 ha, obręb 0014, udział w gruncie i częściach wspólnych budynku - 72/1000 KW XXXX/XXXXXXXX/X Zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków i zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie działka 65/1 położona jest na terenie ozn. jako „MRU/MNU” – strefa rozwoju zabudowy.

Image things

Świebodzin, lubuskie

1 750 000 zł | Działka | 2.0986 ha.

 • cena: 1 750 000 zł
Image things

Połęcko, lubuskie

57 230 zł | Działka | 0.11 ha.

 • cena: 57 230 zł
Image things

Bronowice, lubuskie

105 000 zł | Działka | 0.5 ha.

 • cena: 105 000 zł