Krosno Odrzańskie, lubuskie

36 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,20 m2 | Parter

- 68 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 36 000 zł
 • Miasto: Krosno Odrzańskie
 • Powierzchnia: 22,20 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 1 622 zł
 • Ulica: Bohaterów Wojska Polskiego 8
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 600 zł
 • Numer oferty: 276389X647303041
 • Termin wpłaty wadium: 23-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej - Krosno Odrzańskie ul. Bohaterów Wojska Polskiego 8/1

Ogłoszono dnia: 2023-05-23 00:00:00 przez

Data przetargu
2023-06-28 10:00:00
Miejsce
siedziba Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, budynek B, pokój nr 11
Księga wieczysta
KW XXXX/XXXXXXXX/X dot. dz. 231/2
Cena wywoławcza
36 000,00 zł
Wadium
3 600,00 zł
Opis
Lokal mieszkalny położony jest na parterze, składający się jednego pokoju, kuchni o pow. 22,20 m2. Do lokalu przynależy wc na klatce schodowej o pow. 1,40 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym o pow. 9,30 m2. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal składa się z 4 lokali mieszkalnych. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań. Lokal mieszkalny nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Standard wykończenia lokalu niski. Lokal wymaga przeprowadzenia kompleksowego remontu.
Informacje dodatkowe
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Banka Polska S.A. Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na rachunku bankowym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać adres nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy). ul. Bohaterów Wojska Polskiego 8/1 Krosno Odrzańskie, dz. nr 231/2 o pow. 0,0541 ha, obręb 0002, udział w gruncie i częściach wspólnych budynku - 136/1000 KW XXXX/XXXXXXXX/X dot. dz. 231/2 Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka 231/2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MWU1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Budynek mieszkalny wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Oferowany lokal do sprzedaży można oglądać 15 czerwca 2023 r. w godzinach 14:00 – 15:00 ( tel. 683835412, 683835185 wew. 4).

Historyczne ceny

Image things

Jenin, lubuskie

80 000 zł | Działka | 0.0648 ha.

 • cena: 80 000 zł
Image things

Szprotawa, lubuskie

58 500 zł | Mieszkanie | 40,54 m2 | 3 piętro

 • cena: 58 500 zł
 • 1 443 za m2
Image things

Kostrzyn Nad Odrą, lubuskie

181 500 zł | Działka | 0.1435 ha.

 • cena: 181 500 zł