Staszów, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 97 460 zł | 3 pokoje | 70,10 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Staszowie


Zastępca Sławomir Krakowiak


Kancelaria Komornicza, Wschodnia 13, Staszów, 28-200 Staszów


tel. 15 864-23-50 / fax. 15 864-23-50


Sygnatura: KM 576/14


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Zastępca Sławomir Krakowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój 133, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Kołłątaja 1/29, 28-200 Staszów, dla którego Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1A/00040147/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Staszowie, przy ulicy Kołłątaja 1/29, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, w.c., przedpokoju i przynależnej do lokalu piwnicy,
o łącznej powierzchni 70,10 m.kw.


Suma oszacowania wynosi 146 190,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 97 460,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 619,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Zastępca Sławomir KrakowiakImage things

Kielce , Świętokrzyskie

62 570 zł | Kawalerka | 23,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 62 570 zł
  • 2 640 za m2
Image things

Bliżyn , Świętokrzyskie

46 275 zł | 217,40 m2

  • cena: 46 275 zł
  • 213 za m2
Image things

Jędrzejów , Świętokrzyskie

699 919 zł | 1,00 m2

  • cena: 699 919 zł
  • 699 919 za m2