Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Ryczywół, wielkopolskie

220 871 zł | Dom | 83,74 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2023 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą przy Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ss a, położonej przy Os.Parkowe 18, 64-630 Ryczywół, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca prawo własności: Działka nr 612/1 o pow. 0,1072 ha.Zabudowę w/w działki stanowi: budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 83,74 m2 oraz uzbrojenie i urządzenie terenu. Pozostała część stanowi zagospodarowany teren w większości gruntowy, trawiasty z nasadzeniami krzewów i drzew iglastych. Miejscami utwardzenie z betonowych płytek chodnikowych. Ogrodzenie zróżnicowane, w części frontowej drewniane na podmurówce, w części bocznej z betonowych elementów prefabrykowanych na słupach betonowych, częściowo z siatki metalowej oraz fragment ogrodzenia murowanego. Brama i furtka w części frontowej drewniane; w części tylnej brama metalowa. W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Suma oszacowania wynosi 294 494,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 870,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 449,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Proszów, wielkopolskie

98 540 zł | Mieszkanie | 66,60 m2

  • cena: 98 540 zł
  • 1 480 za m2
Image things

Poznań, Jeżyce

194 775 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 68,00 m2

  • cena: 194 775 zł
  • 2 864 za m2
Image things

Garby, wielkopolskie

157 500 zł | Działka | 1.0565 ha.

  • cena: 157 500 zł