Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Rogoźno, wielkopolskie

119 550 zł | Mieszkanie | 40,93 m2

- 32 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą przy Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx położonego przy Czarnkowska 17/15, 64-610 Rogoźno, dla którego Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 15 o pow. użytkowej 40,93 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni użytkowej 3,15 m2. Lokal mieszkalny nr 15 położony jest na IV piętrze budynku mieszkalnego w Rogoźnie, ul. Czarnkowska. Z przedmiotową nieruchomością związany jest udział 231/10000 części w gruncie stanowiącym prawo własności oraz częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, zapisany w KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X - działka nr 2389 o powierzchni 0,0480 ha. Lokal wyposażony jest m.in. w następujące instalacje: elektryczna; gazowa; wodociągowa z sieci; kanalizacji sanitarnej do sieci; centralnego ogrzewania z pieca gazowego; ciepłej wody z pieca gazowego; Standard i wyposażenie lokalu: średni.Stan techniczny i warunki utrzymania: średnie.Stopień zużycia: 35%.

Suma oszacowania wynosi 159 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Rogoźno, wielkopolskie

28 711 zł | Lokal Użytkowy | 105,51 m2

  • cena: 28 711 zł
  • 272 za m2