Łódź, Śródmieście

781 500 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 164,11 m2 | 3 piętro

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 781 500 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 164,11 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 4 762 zł
 • Ulica: Piotrkowska Nr 128
 • Liczba pokoi: 5
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 104 200 zł
 • Numer oferty: 276192X646841667
 • Termin wpłaty wadium: 26-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Mariola Woźnialis

Kancelaria Komornicza, Piotrkowska 270,  Łódź,   90-361 Łódź

tel. 42 688 99 86 / fax. 42 688 99 86

Sygnatura: Km 388/19 i inne


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Mariola Woźnialis na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-07-2023 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Tadeusza Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, pokój B,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest dłużnik   położonego przy  Piotrkowska 128/6, 90-062 Łódź , dla którego  ąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pomorska 37, łódź,  90-203 łódź prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal o numerze 6 znajduje się na III piętrze w kamienicy wielkomiejskiej, dawnej kamienicy Aliny i Gustawa Schichtów z 1905 roku, dekorowanej motywami secesyjnymi, będącymi dziełami Gustawa Landaua-Gutentegera.
Lokal ma powierzchnię 164,11 mkw i składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc , korytarza, przedpokoju oraz 2 schowków. Mieszkanie posiada dwa balkony-w budynku frontowym i oficynie.
Wysokość pomieszczeń : 3,6m.
Budynek jest wpisany do rejestru zabytków w dniu 20.01.1971r.
Stan techniczny lokalu przyjmuje się jako dobry ze względu na przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych.
W operacie szacunkowym brak zdjęć.
Sygnatura akt sądowych II 1 Co 132/23

Suma oszacowania wynosi 1 042 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 781 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 104 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas S.A. 23 2030 0045 1110 0000 0274 7410.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 107/109, Łódź, 90-928  Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mariola WoźnialisHistoryczne ceny

Image things

Łódź, Górna

202 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,66 m2 | 1 piętro

 • cena: 202 500 zł
 • 5 106 za m2
Image things

Łódź, Górna

200 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,24 m2 | 3 piętro

 • cena: 200 000 zł
 • 5 519 za m2
Image things

Łódź, Bałuty

140 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,53 m2 | 3 piętro

 • cena: 140 000 zł
 • 3 144 za m2