Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

122 025 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 53,00 m2 | Parter

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 122 025 zł
 • Miasto: Bydgoszcz
 • Powierzchnia: 53,00 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 2 302 zł
 • Ulica: M. Curie Skłodowskiej 70
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 16 270 zł
 • Numer oferty: 276187X646829957
 • Termin wpłaty wadium: 03-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Przemysław Hetman

Kancelaria Komornicza, Batorego 4,  Bydgoszcz,   85-104 Bydgoszcz

tel. 52 3667333 / fax. 52 3208676

Sygnatura: Km 1778/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bydgoszczy Przemysław Hetman na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 05.07.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  Marii Curie Skłodowskiej 70/36, 85-733 Bydgoszcz Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Toruńska 64A, Bydgoszcz, 85-023 Bydgoszcz) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny położony w Bydgoszczy przy ul.Curie-Skłodowskiej 70/36 o pow 53,00 m2. Lokal położony jest na pierwszej kondygnacji. W skład lokalu wchodzą: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC i przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,42 m2. Przedmiotem licytacji jest udział wynoszący 1/2 części ww. nieruchomości.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  12.07.2023 o godzinie: 11:00 .

Suma oszacowania wynosi 162 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 025,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 270,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 69 2030 0045 1110 0000 0241 8140 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 
Data oględzin Godziny oględzin
28.06.2023 10:00 - 10:30

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Przemysław Hetman


Image things

Bydgoszcz, Fordon

259 875 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 65,20 m2 | 4 piętro

 • cena: 259 875 zł
 • 3 986 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

264 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 55,40 m2 | 8 piętro

 • cena: 264 000 zł
 • 4 765 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

195 823 zł | Działka | 0.1764 ha.

 • cena: 195 823 zł