Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Płock, Podolszyce

288 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 53,58 m2 | 1 piętro

- 35 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 288 000 zł
 • Miasto: Płock
 • Powierzchnia: 53,58 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 5 375 zł
 • Ulica: Franciszka Zubrzyckiego 37
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 38 400 zł
 • Numer oferty: 276179X646811221
 • Termin wpłaty wadium: 21-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Paweł Stopczyński

Kancelaria Komornicza, Górna 32,  Płock,   09-402 Płock

tel. 243661066 / fax. 243661066

Sygnatura: Km 6178/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Płocku Paweł Stopczyński na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 23.06.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Drętkiewicza 37/26, 09-410 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-402 Płock)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni 53,58 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego III piętrowego z poddaszem. Stan techniczny budynku bardzo dobry, standard wykończenia lokalu i stan techniczny przyjęto jako dobry.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  30.06.2023 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 384 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 400,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 91160014621837066360000001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Stopczyński


Historyczne ceny

Image things

Płock, mazowieckie

2 858 zł | Garaż | 16,42 m2

 • cena: 2 858 zł
 • 174 za m2
Image things

Płock, mazowieckie

85 275 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 20,10 m2 | 4 piętro

 • cena: 85 275 zł
 • 4 243 za m2
Image things

Płock, Podolszyce

235 950 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,40 m2 | 5 piętro

 • cena: 235 950 zł
 • 3 906 za m2