Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Iwiec, kujawsko-pomorskie

26 533 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,28 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 26 533 zł
 • Miasto: Iwiec
 • Powierzchnia: 45,28 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 586 zł
 • Ulica: 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 3 980 zł
 • Numer oferty: 276174X646799511
 • Termin wpłaty wadium: 13-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tucholi

Małgorzata Wolny

Kancelaria Komornicza, Sępoleńska 7,  Tuchola,   89-500 Tuchola

tel. 523342810 / fax. 523342810

Sygnatura: KM 307/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Tucholi Małgorzata Wolny na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11.00 w dniu 15.06.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  4,Iwiec,  89-512 Cekcyn, dla którego Sąd Rejonowy w Tucholi IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Świecka 28, Tuchola, 89-500 Tuchola)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o pow. 45,28m2 położony na parterze, który składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i WC, wraz z piwnicą o pow. 3,89m2 oraz pomieszczeniem gospodarcze o pow. 22,84m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Licznik energetyczny zdjęty, brak wody. Zdjęty ogrzewacz CWU- instalacja niesprawna. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej, tj. udział w stosunku 72/306 części prawa własności nieruchomości KW nr XXXX/XXXXXXXX/X wraz z prawem własności w stosunku 72/306 do wszystkich części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  22.06.2023 o godzinie: 11.00 .

Suma oszacowania wynosi 39 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 533,33 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 980,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 22 1160 2202 0000 0000 6090 6223 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Małgorzata Wolny


Image things

Lipienica, kujawsko-pomorskie

105 747 zł | Działka | 1.04 ha.

 • cena: 105 747 zł
Image things

Stablewice, kujawsko-pomorskie

8 250 zł | Działka | 0.0763 ha.

 • cena: 8 250 zł
Image things

Aleksandrów Kujawski, kujawsko-pomorskie

70 200 zł | Działka | 0.0832 ha.

 • cena: 70 200 zł