Wieliczka, małopolskie

233 162 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,97 m2 | 2 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 233 162 zł
 • Miasto: Wieliczka
 • Powierzchnia: 44,97 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 5 185 zł
 • Ulica: Os Sienkiewicza 8
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 31 088 zł
 • Numer oferty: 276173X646797169
 • Termin wpłaty wadium: 13-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce

Piotr Płonka

Kancelaria Komornicza, ul. Korabnicka 3b,  Skawina,   32-050 Skawina

tel. 697-783-342 / fax. 

Sygnatura: Km 828/21 i inne


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wieliczce Piotr Płonka na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 15.06.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Sienkiewicza 8/39, 32-020 Wieliczka, dla którego Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Stroma 12, Wieliczka, 32-020 Wieliczka)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Położenie nieruchomości:
32-020 Wieliczka os. Sienkiewicza 8/39
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny numer 39 położonego na 3 piętrze budynku wielomieszkaniowego składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju łazienki oraz balkonu. Powierzchnia lokalu wynosi 44,97m.kw. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,69 m.kw. Łączna powierzchnia 50,66m.kw. Dla w/w lokalu jest prowadzona KW numer XXXX/XXXXXXXX/X wyodrębniona z KW numer XXXX/XXXXXXXX/X. Z własnością nieruchomości związany jest udział w częściach wspólnych budynku wynoszący 5066/208131 położonej w Wieliczka, przy os. Sienkiewicza 8/39. Lokal mieszkalny położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 8 na Osiedlu Sienkiewicza w Wieliczce. Osiedle złożone z kompleksu budynków o porównywalnej architekturze – niska, V kond. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z lat 1969-1970. Dalej z zabudową wielorodzinną sąsiadują domy jednorodzinne oraz tereny zieleni pomiędzy budynkami. Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 8 położony jest na działce ewidencyjnej nr 1916/3 – o powierzchni 0,1623 ha. Budynek nr 8 wybudowany w 1969/1970 roku, budynek o 5-ciu kondygnacjach mieszkalnych, z piwnicami na kondygnacji podziemnej budynku. Budynek murowany, po pracach termomodernizacyjnych w latach ubiegłych.
Wykończenie: Podłogi: panele, w kuchni i łazience płytki ceramiczne, Ściany: malowane, tapety, w łazience płytki ceramiczne. Stolarka okienna – okna wymienione PCV. Stolarka drzwiowa – płytowa z przeszkleniami.
Wyposażenie w media, ogrzewanie: Media w lokalu: woda, prąd, gaz , kanalizacja. Ogrzewanie wody gazowe – w łazience piecyk gazowy.
Stan/standard lokalu: przeciętny/średni, lokal był remontowany w latach ubiegłych.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  22.06.2023 o godzinie: 13:00 .

Suma oszacowania wynosi 310 882,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 233 161,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 088,20 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 93 1090 1665 0000 0001 4464 7850 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 
Data oględzin Godziny oględzin
07.06.2023 10:30 - 11:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Płonka


Historyczne ceny

Image things

Gorlice, małopolskie

107 701 zł | Działka | 0.1033 ha.

 • cena: 107 701 zł
Image things

Rokiciny Podhalańskie, małopolskie

75 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 75 zł
Image things

Olkusz, małopolskie

200 000 zł | Działka | 0.135 ha.

 • cena: 200 000 zł