Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Miedniewice, łódzkie

239 533 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Anna Bartczak-Lisik

Kancelaria Komornicza, Reymonta 2a,  Skierniewice,   96-100 Skierniewice

tel. 46 8333176, 885262445 / fax. 46 8333176

Sygnatura: Km 81/20


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Skierniewicach Anna Bartczak-Lisik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-07-2023 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice, pokój IX,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest cc  położonej przy  ,Pamiętna, Miedniewice,  96-100 Skierniewice , dla której  Sąd Rejonowy w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Reymonta 12/14, Skierniewice, 96-100 Skierniewice)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 359 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 239 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK 20 2030 0045 1110 0000 0196 1570.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Reymonta 12/14, Skierniewice, 96-100  Skierniewice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Anna Bartczak-LisikImage things

Inowłódz, łódzkie

13 550 zł | Działka | 0.1748 ha.

  • cena: 13 550 zł
Image things

Aleksandrów Łódzki, łódzkie

850 000 zł | Działka | 0.6802 ha.

  • cena: 850 000 zł
Image things

Żychlin, łódzkie

1 457 320 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 1 457 320 zł