Starogard Gdański, pomorskie

159 666 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,90 m2 | 4 piętro

- 30 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 159 666 zł
 • Miasto: Starogard Gdański
 • Powierzchnia: 36,90 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 4 327 zł
 • Ulica: Mikołaja Kopernika 35
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 967 zł
 • Numer oferty: 276117X646666017
 • Termin wpłaty wadium: 16-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie” w Starogardzie Gd. ul. Sobieskiego 7 ogłasza publiczny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Starogardzie Gdańskim w os. im. Mikołaja Kopernika 35/59 o powierzchni 36,90 m2p.u. składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal położony jest na IV piętrze.
Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnica o powierzchni 3,35 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2023 r. o godz. 11oo w salce konferencyjnej pokój Nr 12 w biurze Zarządu Spłdzielni przy
ul. Sobieskiego 7.
Cena wywoławcza ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności do lokalu, o którym mowa w ogłoszeniu wynosi 159.666 zł.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest w terminie do 16.06.2023 r.

wplacić wadium w wysokości 15.966,60 zł przelewem na konto:
Bank PKO BP 43 1020 1909 0000 3202 0036 0172 przy czym za datę wpływu przyjmuje się datę uznania rachunku Spółdzielni.

złożyć (w biurze Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Kociewie" w Starogardzie Gdańskim przy ul. Sobieskiego 7 pokój Nr 2) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu przetargu na ustanowienie tytułu prawnego do lokalu.


Do przetargu mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu przetargu na ustanowienie tytułu prawnego do lokalu.

Wadium podlega przepadkowi w sytuacjach określonych w § 5 cyt. wyżej regulaminu.

Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem przetargu w dniach 05.06.2023 r. – 06.06.2023 r.
w godz. 9oo – 12oo w biurze Zarządu Spółdzielni pokój nr 2 lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.smkociewie.com.pl

Lokal można oglądać w dniu 05.06.2023 r. w godz 9oo - 12oo.

Historyczne ceny

Image things

Starogard Gdański, pomorskie

159 000 zł | Działka | 0.101 ha.

 • cena: 159 000 zł
Image things

Starogard Gdański, pomorskie

130 553 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,53 m2 | Parter

 • cena: 130 553 zł
 • 2 999 za m2
Image things

Starogard Gdański, pomorskie

360 000 zł | Działka | 0.3825 ha.

 • cena: 360 000 zł