Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Giżycko, warmińsko-mazurskie

300 000 zł | Mieszkanie | 68,20 m2

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 300 000 zł
 • Miasto: Giżycko
 • Powierzchnia: 68,20 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 4 399 zł
 • Ulica: Dąbrowskiego 6
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 30 000 zł
 • Numer oferty: 276095X646614493
 • Termin wpłaty wadium: 07-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:


I. Przedmiot przetargu:Nieruchomość nr 3:

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Dąbrowskiego w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 68,20 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 7083/147601 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 682 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0562 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X (lokal mieszkalny nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej)

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Dąbrowskiego w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 68,20 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 7083/147601 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 682 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0562 ha. Nieruchomość znajduje się w strefie śródmiejskiej, budynek podpiwniczony, dwupiętrowy, wybudowany w 1890 r. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa kamieniczna. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe. Lokal znajduje się na II piętrze budynku i składa się z przedpokoju, 3 pokoi, „ślepej” kuchni oraz łazienki. Stolarka okienna drewniana, drzwiowa płycinowa. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, kanalizacyjną, wodociągową, centralne ogrzewanie lokalne piecem na paliwo stałe.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Dąbrowskiego, Kolejową, przedłużeniem 1 Maja, Placem Grunwaldzkim i Warszawską zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku VI/8/99 z dnia 24.02.1999 r. i znajduje się w konturze 40.MU oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym; nieruchomość wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr A-3409 decyzją nr: wkz 534/935/d/92 z dnia 1992-10-29.

4. Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzaniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych, a nadto w chwili obecnej nie jest nikomu wynajmowana ani wydzierżawiana.

5. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie: 300 000 zł (cena wywoławcza na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. została obniżona o 50% z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków.)

Postąpienie w trakcie przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

6. Wadium:

Wadium – 30 000,00 zł;

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 30 000,00 zł do dnia 7 lipca 2023r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.
42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Historyczne ceny

Image things

Giżycko, warmińsko-mazurskie

138 813 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 40,10 m2 | 3 piętro

 • cena: 138 813 zł
 • 3 462 za m2
Image things

Giżycko, warmińsko-mazurskie

202 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,50 m2 | 1 piętro

 • cena: 202 500 zł
 • 3 347 za m2
Image things

Giżycko, warmińsko-mazurskie

153 165 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,51 m2

 • cena: 153 165 zł
 • 5 020 za m2