Różanna, wielkopolskie

55 000 zł | Mieszkanie | 65,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 55 000 zł
 • Miasto: Różanna
 • Powierzchnia: 65,10 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 845 zł
 • Ulica: 37
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 500 zł
 • Numer oferty: 275980X646345163
 • Termin wpłaty wadium: 23-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

: Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/417/2023
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:00 w dniu 28.06.2023 r., pok. nr 350, w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań,
Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 15:00 dnia 26.06.2023 r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań.
Przedmiot przetargu:
zbycie nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Różanna 37 (woj. wielkopolskie, powiat słupecki, gmina
Orchowo) na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 65,10 m2 wraz
z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 10,80 m2 oraz udziałem wynoszącym 7590/29475 części
w prawie własności działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 4/3 o powierzchni 0,1864 ha, obręb 0010 Różanna oraz
w prawie własności części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz
PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW sprzedawanej
nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr XXXX/XXXXXXXX/X, w której jako współwłaściciel nieruchomości w udziale 21520/29475 części wpisana jest spółka
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako pozostali współwłaściciele wpisani są
właściciele wyodrębnionych lokali.
Cena wywoławcza: 55 000,00 zł netto
Wadium: 5 500,00 zł
Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 1 000,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia
umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków
podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.

Image things

Gniezno, wielkopolskie

5 719 000 zł | Działka | 1.2176 ha.

 • cena: 5 719 000 zł
Image things

Leszno, wielkopolskie

2 900 000 zł | Działka | 0.626 ha.

 • cena: 2 900 000 zł
Image things

Okonek, wielkopolskie

43 125 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,76 m2

 • cena: 43 125 zł
 • 942 za m2