Łuka, podlaskie

13 291 zł | Działka | 0.5362 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 13 291 zł
 • Miasto: Łuka
 • Powierzchnia: 0.5362 ha
 • Województwo: podlaskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 200509_2.0014.1438,
 • Cena za m2: 2 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 1 772 zł
 • Numer oferty: 275921X646206985
 • Termin wpłaty wadium: 01-08-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-08-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3 go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski , odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której właścicielami są ss położonej przy ,Łuka, 17-220 Narewka, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce (adres: ul. Warszawska /17-200, Hajnówka, 17-200 Hajnówka) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w miejscowości Łuka oznaczona jako działka nr 1438 o powierzchni 0,5362 ha dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X .

Suma oszacowania wynosi 17 721,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 290,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 772,10 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. 3 go Maja 7, Bielsk Podlaski , 17-100 Bielsk Podlaski.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. 3 go Maja 7, Bielsk Podlaski , 17-100 Bielsk Podlaski.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO S A. 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Image things

Sobótka, podlaskie

8 367 zł | Działka | 0.44 ha.

 • cena: 8 367 zł
Image things

Białystok, Mickiewicza

518 635 zł | Mieszkanie | 88,80 m2

 • cena: 518 635 zł
 • 5 840 za m2
Image things

Studzianki, podlaskie

130 000 zł | Działka | 0.1019 ha.

 • cena: 130 000 zł