Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Brzyszewo, kujawsko-pomorskie

23 667 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Albert Tomasiewicz na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 28.06.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości położonej przy Brzyszewo 21, 87-860 Chodecz Sąd Rejonowy we Włocławku (adres: ul. Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800 Włocławek) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
udział w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym i dwoma budynkami gospodarczymi stanowiącej działkę nr 267 o pow.0,4322 ha

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 05.07.2023 o godzinie: 13.00 .

Suma oszacowania wynosi 35 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 550,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 59 1540 1069 2001 8726 7894 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Skąpe, kujawsko-pomorskie

25 000 zł | Działka | 0.254 ha.

  • cena: 25 000 zł
Image things

Gliszcz, kujawsko-pomorskie

1 324 124 zł | Działka | 3.3099 ha.

  • cena: 1 324 124 zł
Image things

Toruń, Podgórz

180 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,10 m2

  • cena: 180 000 zł
  • 3 046 za m2