Romanówka, podlaskie

28 750 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-08-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3 go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski , odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której właścicielem jest x położonej przy ,Romanówka, 17-300 Siemiatycze, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach (adres: ul. Górna /17-300, Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w miejscowości Romanówka oznaczona jako działka nr 130/16 o powierzchni 1,1365 ha (zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym ) dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 38 333,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 749,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 833,30 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. 3 go Maja 7, Bielsk Podlaski , 17-100 Bielsk Podlaski.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO S A. 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Image things

Słobódka, podlaskie

202 500 zł | Działka | 0.4991 ha.

  • cena: 202 500 zł
Image things

Biele Suchowolskie, podlaskie

78 962 zł | Działka | 2.0195 ha.

  • cena: 78 962 zł
Image things

Hornowo, podlaskie

59 807 zł | Działka | 2.0465 ha.

  • cena: 59 807 zł