Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Regielnica, warmińsko-mazurskie

66 667 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,84 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ełku

Adam Ciesielski

Kancelaria Komornicza, ul. Mickiewicza 14 lok. 2,  Ełk,   19-300 Ełk

tel. 87 6109040 / fax. 87 6109040

Sygnatura: Km 322/21


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Ełku Adam Ciesielski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-07-2023 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Ełku z siedzibą przy Małeckich 4, 19-300 Ełk, pokój 209,  odbędzie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest cc   położonego przy  Regielnica 3/8,Regielnica,  19-300 Ełk , dla którego  Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Konopnickiej 4, Ełk, 19-300 Ełk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Regielnica 3/8 [gmina Ełk], opisanego w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 1/8 części stanowiącej prawo własności działki gruntu o nr 49/13 o pow. 0,0400 ha oraz części wspólne budynku i urządzeń w tym udziale opisane w KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Lokal mieszkalny położony na I piętrze składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 36,84m2.
Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 66 667,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank 78 1020 4724 0000 3002 0007 4336.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Małeckich 4, Ełk, 19-300  Ełk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Adam CiesielskiImage things

Zgniłocha, warmińsko-mazurskie

115 700 zł | Działka | 0.26 ha.

  • cena: 115 700 zł
Image things

Braniewo, warmińsko-mazurskie

247 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 55,50 m2 | 4 piętro

  • cena: 247 000 zł
  • 4 450 za m2
Image things

Bardyny, warmińsko-mazurskie

236 925 zł | Działka | 9.9489 ha.

  • cena: 236 925 zł