Stargard, zachodniopomorskie

293 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 70,50 m2

- 41 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 293 250 zł
 • Miasto: Stargard
 • Powierzchnia: 70,50 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 4 160 zł
 • Ulica: Wojska Polskiego 20
 • Liczba pokoi: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 39 100 zł
 • Numer oferty: 275801X645925945
 • Termin wpłaty wadium: 28-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Maciej Kołodziej

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 93, Stargard, 73-110 Stargard

tel. 913910265 / fax. 913910265

Sygnatura: GKM 2/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIDnia 08 maja 2023r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
29 czerwca 2023r. o godz. 12:30
w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 222 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 20/3, dla którego Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych
 w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Lokal mieszkalny należy do dłużnika: xx
Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 70,50 m2. Lokal składa się
z trzech pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju. Z dużego pokoju wyjście na balkon. Stan techniczno - użytkowy lokalu dobry.
Suma oszacowania wynosi 391.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 293.250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy
ul. Okrzei 8.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maciej Kołodziej


Historyczne ceny

Image things

Stargard, zachodniopomorskie

93 000 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

 • cena: 93 000 zł
 • 93 000 za m2
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

141 333 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,26 m2 | 1 piętro

 • cena: 141 333 zł
 • 3 267 za m2