Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Szczecin, Prawobrzeże

347 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 63,00 m2

- 36 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 347 250 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 63,00 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 5 512 zł
 • Ulica: Młodzieży Polskiej 38
 • Liczba pokoi: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 46 300 zł
 • Numer oferty: 275793X645907209
 • Termin wpłaty wadium: 18-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Marcin Łaniewski

Kancelaria Komornicza, Wczasów 23, Szczecin, 70-771 Szczecin

tel. (91) 433-37-30 / fax.

Sygnatura: Kmp 9/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Łaniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2023 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Młodzieży Polskiej 38/28, 70-774 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  mieszkalnego składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju o łącznej powierzchni 63,00m2 i jest wpisane  w  rejestrze  lokali  własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Dąb z siedzibą w Szczecinie (Adres spółdzielni:  70-783 Szczecin, ul. Lucjana Rydla 71a): dla lokalu  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 143015 [NKW XXXX/XXXXXXXX/X] 

Suma oszacowania wynosi 463 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 347 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 300,00 zł.


 


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1440 1143 0000 0000 1606 1204.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji). Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem)  oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny przy pl. Żołnierza Polskiego 16. 

Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z Ustawą z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (zmiana wynikająca z Dz.U. z 2015r. poz. 1045)

Komornik Sądowy

Marcin Łaniewski


Historyczne ceny

Image things

Szczecin, Skolwin

186 667 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 106,07 m2

 • cena: 186 667 zł
 • 1 760 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

775 000 zł | Mieszkanie | 6 pokoi | 160,32 m2 | 1 piętro

 • cena: 775 000 zł
 • 4 834 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

8 500 000 zł | Działka | 2.4405 ha.

 • cena: 8 500 000 zł