Wracławek, pomorskie

136 000 zł | Mieszkanie | 62,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 136 000 zł
 • Miasto: Wracławek
 • Powierzchnia: 62,90 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 2 162 zł
 • Ulica: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 000 zł
 • Numer oferty: 275729X645757321
 • Termin wpłaty wadium: 21-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

PGE Energia Odnawialna S.A.
z siedzibą przy ul. Ogrodowej 59a, 00-876 Warszawa, KRS 0000044915
ogłasza aukcję na sprzedaż następujących nieruchomości

Wracławek

gm. Gardeja

woj. pomorskie

Prawo własności nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny nr 3) o powierzchni użytkowej 62,90 m² wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni 9,60 m², łącznie 72,50 m2, i udziałem 14/100 w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu nr 7/36, 7/37, 7/38 o łącznej powierzchni 0,1949 ha; Brak MPZP. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm. Gardeja – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i leśnych
Termin aukcji: 23 czerwca 2023r. godzina 10.00
Miejsce aukcji: Warszawa, ul. Ogrodowa 59a; sala nr 017A


Nieruchomości mogą zostać udostępnione do obejrzenia po uprzednim uzgodnieniu terminu (Biuro Zarządzania Nieruchomościami tel.: +48 13 492 1230 lub 605 350 040).

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości; wadium należy wpłacić na rachunek: 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479, w tytule „dot. przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości nr …”. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 21 czerwca 2023r. (data wpływu środków na rachunek Spółki).

Image things

Żarnowiec, pomorskie

78 000 zł | Działka | 0.0763 ha.

 • cena: 78 000 zł
Image things

Czarna Woda, pomorskie

158 000 zł | Mieszkanie | 53,30 m2

 • cena: 158 000 zł
 • 2 964 za m2
Image things

Malbork, pomorskie

364 254 zł | Działka | 0.255 ha.

 • cena: 364 254 zł