Kutno, łódzkie

123 000 zł | Mieszkanie | 75,86 m2

- 74 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 123 000 zł
 • Miasto: Kutno
 • Powierzchnia: 75,86 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 1 621 zł
 • Ulica: Łąkoszyńska 1a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 12 300 zł
 • Numer oferty: 275725X645747953
 • Termin wpłaty wadium: 26-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1010/KNO/405/2023
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie, ul. Armatnia 14 - pok. nr 12.
Przedmiot przetargu:
 prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 75,86 m2 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi (piwnicy o pow. 13,30 m2, komórki nr 1 i 1a w budynku gospodarczym o
łącznej pow. 16,30 m2 oraz strychu o pow. 24,00 m2
 udział 12946/24637 w częściach wspólnych budynków i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie
do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności gruntu
oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 288/16 o powierzchni 0,1707 ha w obrębie 0006 Łąkoszyn.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP
S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości
zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr
XXXX/XXXXXXXX/X, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, zaś PKP Spółka Akcyjna - jako użytkownik
wieczysty.
Cena wywoławcza: 123.000,00 zł netto
Wadium: 12.300,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia
umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków
podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
Nieruchomość nie jest objęta umową najmu/dzierżawy.

Historyczne ceny

Image things

Łódź, łódzkie

370 000 zł | Mieszkanie | 59,40 m2

 • cena: 370 000 zł
 • 6 229 za m2
Image things

Łękawa, łódzkie

17 400 zł | Działka | 3.53 ha.

 • cena: 17 400 zł
Image things

Łódź, Bałuty

227 625 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,95 m2 | 7 piętro

 • cena: 227 625 zł
 • 4 848 za m2