Warszawa, Mokotów

448 200 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,80 m2 | 6 piętro

- 36 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 448 200 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 37,80 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 11 857 zł
 • Ulica: Niepodległości 67
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 6
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 22 400 zł
 • Numer oferty: 275698X645684719
 • Termin wpłaty wadium: 12-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 43

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (II ETAP)
na ustanowienie odrębnej własności poniżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

al. Niepodległości 67 m. 218 - pow. 37,80 m2
mieszkanie położone na VI piętrze w budynku XI kondygnacyjnym,
składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc;
prawo korzystania z piwnicy o pow. 1,98 m2
Cena wywoławcza: 448.000,00 zł
Wysokość wadium: 22.400,00- zł

1. Lokal jest wolny i pozostaje w dyspozycji Spółdzielni.
2. W przetargu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przez zainteresowane osoby oferty dot.
lokalu oraz wpłata na konto Spółdzielni, nr 64 1020 1169*******802 0083 2543, wadium w
wymaganej wysokości 22.400,00 zł. Oferent wygrywający traci wadium, jeśli w terminie 40 dni
od daty rozstrzygnięcia przetargu nie wpłaci zaoferowanej w przetargu kwoty.
4. Oferent może złożyć jedną ofertę.
5. Pisemne oferty przyjmowane są w Sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach do dnia
12.06.2023 r. do godz. 11.00.
6. Koperta z ofertą winna być opatrzona napisem: "Przetarg na lokal nr 218 w budynku przy al.
Niepodległości 67".

Historyczne ceny

Image things

Warszawa, Śródmieście

3 249 000 zł | Mieszkanie | 138,00 m2

 • cena: 3 249 000 zł
 • 23 543 za m2
Image things

Warszawa, Ochota

529 238 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 529 238 zł
 • 529 238 za m2
Image things

Warszawa, Wawer

161 333 zł | Działka | 0.1189 ha.

 • cena: 161 333 zł