Radom, Wincentów

550 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 550 000 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 550 000 zł
 • Ulica: Zielonego Sztandaru 10
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Numer oferty: 275694X645675351
 • Termin wpłaty wadium: 14-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o, 26-600 Radom
ul. Wincentego Witosa 94, prowadząca działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000158960, kapitał zakładowy 80 073 500,00 zł
NIP 7960069804, REGON: 670574883

2. Prowadzący przetarg: PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Wincentego Witosa 94 w Radomiu

3. Forma przetargu: przetarg pisemny.

4. Przedmiot sprzedaży:

Nieruchomość zabudowana o powierzchni 1766m2położona jest w Radomiu osiedle Wincentów przy ul. Zielonego Sztandaru nr 10.

Działka ma kształt prostokąta o szerokości frontu 20m. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Dom dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z garażem. Na działce posadowiona jest również wiata drewniana na słupach murowanych. Działka jest ogrodzona. W części ogrodowej rosną pojedyncze drzewa i krzewy ozdobne. Posiada dostęp do drogi publicznej gruntowej, ulicy Zielonego Sztandaru. Leży na terenach uzbrojonych w sieć energetyczną i wodociągową. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, zabudową przemysłową oraz tereny niezabudowane
i zadrzewione.

Dojazd do Wincentowa zapewniają linie autobusowe nr 12 i 21.5. Wysokość ceny wywoławczej: 550 000 PLN

6. Wysokość wadium: 5000 PLN

7. Oferty można składać osobiście lub listownie do dnia 14 czerwca 2023r. do godziny 10:00 na adres PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. Radom ul. Witosa 94 w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Oferta DOM – nie otwierać. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu, na adres siedziby PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2023r, o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Sali konferencyjnej. Przetarg zostanie zakończony do dnia 29 czerwca 2023r.

9. Wadium powinno być wpłacone nie później niż do dnia 13.06.2023r.

10. Wadium, w podanej wyżej kwocie, należy wpłacić na rachunek bankowy; 71 1160 2202 0000 0005 2350 2512 z dopiskiem” Oferta DOM”

11. Nieruchomość można oglądać, pozyskując przy tym informacje o zbywanej nieruchomości, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym kontakt: tel. kom. (+48) 507 031 553 lub 519 694 591 począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do 2 dni przed terminem złożenia oferty.

Image things

Radom, Gołębiów I

146 000 zł | Mieszkanie | 29,00 m2

 • cena: 146 000 zł
 • 5 034 za m2
Image things

Radom, Osiedle XV-lecia

240 000 zł | Mieszkanie | 50,64 m2

 • cena: 240 000 zł
 • 4 739 za m2
Image things

Radom, Śródmieście

70 000 zł | Mieszkanie | 14,20 m2

 • cena: 70 000 zł
 • 4 930 za m2