Biała Podlaska, lubelskie

39 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,20 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 39 000 zł
 • Miasto: Biała Podlaska
 • Powierzchnia: 49,20 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 793 zł
 • Ulica: Lotnicza 2
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 3 900 zł
 • Numer oferty: 275536X645305315
 • Termin wpłaty wadium: 13-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości w postępowaniu toczącym się przed SR Lublin-Wschód w Lublinie, sygn. akt LU1S/GUp-s/480/2022) ogłasza konkurs ofert na zakup udziału w wysokości 1/4 w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Lotniczej 2 w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie.

Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej założona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzona przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza wynosi 39 000,00 zł i jest równa wartości oszacowania.

Oferent obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 3 900,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 21 1050 1025 1000 0097 4886 9378, tytułem: Wadium, LU1S/GUp-s/480/2022, Krystyna Skakun.

Oferty w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać do kancelarii syndyka (ul. Staropijarska 8C, 21-400 Łuków) w terminie do dnia 13.06.2023 r., godzina 16:00. Decyduje data wpływu. W wypadku przesyłania oferty pocztą, ofertę należy umieścić w dodatkowej kopercie z opisem „Oferta – konkurs ofert – Krystyna Skakun – nie otwierać przed dniem 14.06.2023 r.”.

Szczegółowe wymogi formalne w zakresie treści ofert znajdują się w Regulaminie konkursu.

Otwarcie ofert odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 14.06.2023 r. o godzinie 12:00.

W wypadku wpłynięcia więcej niż jednej ważnej oferty, syndyk zorganizuje licytację celem wyłonienia nabywcy, w której kwota postąpienia wynosić będzie 2% najwyższej zaoferowanej dotychczas ceny, w zaokrągleniu do pełnych złotych.. Licytacja odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 14.06.2022 r. o godzinie 12:45.

Oględziny nieruchomości będą umawiane w trybie roboczym, po uprzednim kontakcie mailowym z kancelarią syndyka.

Z operatem szacunkowym oraz Regulaminem konkursu można zapoznać się również po uprzednim kontakcie mailowym z kancelarią syndyka.

Image things

Biała Podlaska, lubelskie

156 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,30 m2 | Parter

 • cena: 156 000 zł
 • 3 041 za m2
Image things

Biała Podlaska, lubelskie

272 868 zł | Mieszkanie | 61,54 m2

 • cena: 272 868 zł
 • 4 434 za m2
Image things

Biała Podlaska, lubelskie

317 000 zł | Lokal Użytkowy | 256,70 m2

 • cena: 317 000 zł
 • 1 235 za m2