Prudnik, opolskie

73 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,85 m2 | 3 piętro

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 73 000 zł
 • Miasto: Prudnik
 • Powierzchnia: 48,85 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 494 zł
 • Ulica: Klasztorna 8
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 300 zł
 • Numer oferty: 275509X645242081
 • Termin wpłaty wadium: 13-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Prudnika ogłasza, że w dniu 20 czerwca 2023 r. o godzinie 1000
w Urzędzie Miejskim
w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3 pokój nr 117 odbędą się przetargi ustne nieograniczone ogłoszone w celu zbycia niżej wymienionych nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Prudnik.

Lokal mieszkalny nr 10 położony na poddaszu (III piętrze) budynku przy
ul. Klasztornej 8 w Prudniku, złożony z dwóch pokoi oraz kuchni
o powierzchni użytkowej 48,85 m2


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 13 czerwca 2023 roku, z określeniem adresu nieruchomości (lokalu)
i kwoty wadium. Wadium należy wpłacić przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Prudnik Nr 46 8905 0000 2001 0000 0215 0108 Bank
Spółdzielczy w Prudniku. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem trzech dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub
zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Historyczne ceny

Image things

Prudnik, opolskie

172 500 zł | Lokal Użytkowy | 56,75 m2

 • cena: 172 500 zł
 • 3 040 za m2
Image things

Prudnik, opolskie

3 010 000 zł | Działka | 4.0784 ha.

 • cena: 3 010 000 zł