Szczecin, zachodniopomorskie

286 200 zł | Mieszkanie | 62,43 m2

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 286 200 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 62,43 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 4 584 zł
 • Ulica: Al. Piastów 66
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 275457X645120297
 • Termin wpłaty wadium: 13-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 286.200,00 zł,
lokal przy Al. Piastów 66 /1 w Szczecinie, o pow. 62,43 m², składający się z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju i skrytki, dla KW nr XXXX/XXXXXXXX/X, wraz z udziałem 23/1000 części wspólnej budynku i gruntu objętych KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z warunkami regulaminu – dostępny pisemnie lub elektronicznie. Oferty nie spełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane, płatność ceny winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania potrąceń.
Oferty zgodne z regulaminem, należy składać jednocześnie na piśmie (z pominięciem systemu teleinformatycznego): na ręce syndyka (Syndyk Masy Upadłości Elżbieta Ahl, ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin) oraz na ręce Sędziego Komisarza (Sędzia Komisarz SSR Patrycja Ossowska, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) w terminie do dnia 13.06.2023r. – obydwie do godziny 14.30. Oferty składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG LOKAL - SZ1S/GUp/14/2022”.
Szczegółowe informacje, regulamin, pod numerem telefonu *** *** *** bądź 913285444 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Historyczne ceny

Image things

Szczecin, Prawobrzeże

392 250 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 76,20 m2 | Parter

 • cena: 392 250 zł
 • 5 148 za m2
Image things

Szczecin, Prawobrzeże

203 250 zł | Mieszkanie | 45,44 m2

 • cena: 203 250 zł
 • 4 473 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

46 400 zł | Lokal Użytkowy | 15,52 m2

 • cena: 46 400 zł
 • 2 990 za m2