Malbork, pomorskie

20 166 zł | Mieszkanie | 47,60 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 20 166 zł
 • Miasto: Malbork
 • Powierzchnia: 47,60 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 424 zł
 • Ulica: Reymonta 9
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 10 000 zł
 • Numer oferty: 275400X644986803
 • Termin wpłaty wadium: 29-05-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/8 udziału w prawie własności do nieruchomości lokalowej nr 7 budynku mieszkalnego nr 9 zlokalizowanej w Malborku przy ulicy Reymonta o powierzchni użytkowej 47,60 m2 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 31/21 oraz w częściach wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony XXXX/XXXXXXXX/X (+ XXXX/XXXXXXXX/X) wchodzącej w skład masy upadłości x w upadłości konsumenckiej (09.05.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Żanety Kopczyńskiej nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 572/21) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w prawie własności do nieruchomości lokalowej nr 7 budynku mieszkalnego nr 9 zlokalizowanej w Malborku przy ulicy Reymonta o powierzchni użytkowej 47,60 m2 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 31/21 oraz w częściach wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony XXXX/XXXXXXXX/X (+ XXXX/XXXXXXXX/X). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 25.207,60 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania 20.166.08zł.

Oferty należy składać do dnia 29.05.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.05.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 50 1140 1140 0000 3653 8900 1033 z opisem „MASA UPADŁOŚCI ŻANETA KOPCZYŃSKA - PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego () lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().

Image things

Malbork, pomorskie

217 438 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 112,87 m2 | 1 piętro

 • cena: 217 438 zł
 • 1 926 za m2
Image things

Malbork, pomorskie

3 820 125 zł | Działka | 2.1501 ha.

 • cena: 3 820 125 zł
Image things

Malbork, pomorskie

364 254 zł | Działka | 0.255 ha.

 • cena: 364 254 zł