Wejsce, łódzkie

289 778 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 289 778 zł
 • Miasto: Wejsce
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 289 778 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 43 467 zł
 • Numer oferty: 275390X644963383
 • Termin wpłaty wadium: 29-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Dariusz Taradejna Kancelaria Komornicza nr III w Łowiczu na podstawie przepisu art. 953 KPC zawiadamia, że w dniu 30-06-2023 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Łowiczu mającym siedzibę pod adresem 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 1/3 w sali nr III, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości: Wejsce, gmina Kocierzew Południowy, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X stanowiącej własność na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej dłużników Bożeny Skomiał oraz Krzysztofa Skomiał obejmująca:

1) Działkę ewidencyjną o nr 329 o powierzchni 2,88 ha, położoną w miejscowości: Wejsce, gmina Kocierzew Południowy;
działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o średnich wymiarach 31 m x 955 m. Teren działki, płaski, nieogrodzony i nie wyposażony w infrastrukturę techniczną. Działka użytkowana rolniczo. Od strony południowej działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Część działki zadrzewiona i zakrzewiona.

2) Działkę ewidencyjną o nr 250 o powierzchni 1,03 ha, położoną w miejscowości: Wejsce, gmina Kocierzew Południowy;
działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o średnich wymiarach 31m x 338m i powierzchni 1,03ha. Od strony południowej i północnej działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W części południowej nieruchomości działka siedliskowa zabudowana, na pozostałej powierzchni nieruchomości działka użytkowana rolniczo. W części siedliskowej działka częściowo ogrodzona. Działka uzbrojona w wodę, energię elektryczną, szambo. Działka zabudowana 2 budynkami mieszkalnymi oraz czterema budynkami o charakterze gospodarczym.


Łączna suma oszacowania działek ewidencyjnych o nr 329, nr 250 objętych księgą wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych wynosi 434 667,00zł w tym:

wartość szacunkowa działki o nr 329 o powierzchni 2,88ha wynosi: 125 994,00zł
wartość szacunkowa działki zabudowanej o nr 250 o powierzchni 1,03ha wynosi: 308 673,00zł

Zgodnie z przedłożoną przez dłużników kserokopią umowy na w/w części nieruchomości została ustanowiona umowa dzierżawy zawartą pomiędzy dłużnikami a Agra Wejsce Sp. z o.o., polegająca na objęciu przedmiotu dzierżawy do korzystania i pobierania pożytków.
Wartość prawa dzierżawy dla działki ewidencyjnej nr 329 z wyłączeniem części działki nr 329 o powierzchni 1,53ha została wyliczona przez biegłego sądowego na kwotę: 1 784,00 zł.
Wartość prawa dzierżawy dla działki ewidencyjnej nr 250 została wyliczona przez biegłego sądowego na kwotę: 89 130,00 zł.

Cena wywołania w/w działek objętych księgą wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X łącznie w powyższej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 289 778,00zł w tym:

cena wywołania działki o nr 329 o powierzchni 2,88ha wynosi: 83 996,00zł
cena wywołania działki o nr 250 o powierzchni 1,03ha wynosi: 205 782,00zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jesty złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:
- dla działki o nr 329 - kwotę: 12 599,40zł
- dla działki o nr 250 - kwotę: 30 867,30zł

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

BNP Paribas Bank Polska SA 30 16001462 1869 1552 4000 0004

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Image things

Łódź, Górna

1 810 000 zł | Działka | 0.238 ha.

 • cena: 1 810 000 zł
Image things

Kalinowa, łódzkie

56 067 zł | Działka | 1.29 ha.

 • cena: 56 067 zł
Image things

Chociw, łódzkie

50 952 zł | Działka | 0.1828 ha.

 • cena: 50 952 zł