Gogolin, opolskie

236 400 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 236 400 zł
 • Miasto: Gogolin
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 236 400 zł
 • Ulica: Wyzwolenia 39
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 23 640 zł
 • Numer oferty: 275345X644857993
 • Termin wpłaty wadium: 22-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 280/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: udziału ½ w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wyzwolenia 39 w Gogolinie (KW nr XXXX/XXXXXXXX/X ) za cenę 236.400,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 93 2490 0005 0000 4600 1722 2266 najpóźniej w dniu 22 czerwca 2023r.

Oferty można złożyć do 22 czerwca 2023r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 280/21 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2023 o godz. 10:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod nr 692 869 248.

Image things

Gogolin, opolskie

850 000 zł | Działka | 0.7037 ha.

 • cena: 850 000 zł