Kielce, świętokrzyskie

164 250 zł | Mieszkanie | 37,40 m2 | 4 piętro

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 164 250 zł
 • Miasto: Kielce
 • Powierzchnia: 37,40 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 4 392 zł
 • Ulica: Bohaterów Warszawy 17
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 21 900 zł
 • Numer oferty: 275281X644708105
 • Termin wpłaty wadium: 26-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
27-06-2023r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawska 44 w sali nr XVI, odbędzie się


pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Bxxa tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr. 20 położonego w Kielcach przy ul. Bohaterów Warszawy 17 dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal o pow. 37,40m2, położony na IV piętrze.

Suma oszacowania wynosi 219.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 164.250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (złożenie następuje w chwili wpływu środków na rachunek komornika). Rękojmię można uiścić na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al.1000-lecia PP 29124044161111001051999909

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniu 23.06.2023 od godz. 16.00 do godz. 16.30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawska 44 (sygn. I Co 776/23) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Kielce, świętokrzyskie

29 126 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 29 126 zł
Image things

Kielce, świętokrzyskie

10 793 zł | Mieszkanie | 50,30 m2

 • cena: 10 793 zł
 • 215 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

119 255 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 27,80 m2 | 1 piętro

 • cena: 119 255 zł
 • 4 290 za m2