Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Siedliska, lubelskie

207 333 zł | Dom | 165,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 207 333 zł
 • Miasto: Siedliska
 • Powierzchnia: 165,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 1 257 zł
 • Ulica: 29a
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 31 000 zł
 • Numer oferty: 275227X644581637
 • Termin wpłaty wadium: 26-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Aleksandra Puchacz

Kancelaria Komornicza, Wyszyńskiego 3,  Zamość,   22-400 Zamość

tel. 84 639 18 47 / fax. 84 639 18 47

Sygnatura: KM 118/19


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zamościu Aleksandra Puchacz na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 28.06.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  29A,Siedliska,  22-400 Zamość, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu (adres: ul.  29a, Siedliska, 22-400 Zamość)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej około 165 m2, położona na terenie gminy Zamość w miejscowości Siedliska, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów w arkuszu 3 działką nr 651/2 o powierzchni 0,09 ha.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  05.07.2023 o godzinie: 11:00 .

Suma oszacowania wynosi 311 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 207 333,33 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 100,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 41 1240 2005 1111 0010 2509 2674 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Aleksandra Puchacz


Image things

Typin, lubelskie

56 040 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 56 040 zł
Image things

Orłów Drewniany Kolonia, lubelskie

5 025 zł | Działka | 0.47 ha.

 • cena: 5 025 zł
Image things

Pasmugi, lubelskie

135 zł | Działka | 0.01 ha.

 • cena: 135 zł