Potok, podkarpackie

74 175 zł | Dom | 72,08 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 74 175 zł
 • Miasto: Potok
 • Powierzchnia: 72,08 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 1 029 zł
 • Ulica: 139
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 9 890 zł
 • Numer oferty: 275226X644579295
 • Termin wpłaty wadium: 26-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Marcin Marczak

Kancelaria Komornicza, Olejarska 38 A,  Krosno,   38-400 Krosno

tel. 13 43 67 618 / fax. 13 43 67 618

Sygnatura: Km 1102/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-06-2023 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 309,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest .  położonej przy  ,Potok,  38-400 Krosno , dla której  Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400 Krosno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działka gruntowa nr 1097/1 o pow. 0,2548 ha leży na skraju wsi Potok i jednocześnie w sąsiedztwie z obrębem Jedlicze. Leży ona w sąsiedztwie głównej drogi prowadzącej do Jedlicza. Nad terenem działki i w jej poprzek oraz pośrodku przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia, która eliminuje możliwość jej dowolnej dalszej ewentualnej zabudowy. Nieruchomości obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz sąsiedniej nieruchomości. Przedmiotowa działka jest zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o numerze ewidencyjnym 139 oraz murowano drewnianym obiektem gospodarczym. Budynek mieszkalny zlokalizowany na działce nr 1097/1 został wybudowany w okresie przedwojennym jako parterowy z poddaszem nieużytkowym i częściowo podpiwniczony. Budynek od kilkunastu lat nie jest zamieszkały. W budynku wydzielone są cztery pokoje, kuchnia i korytarz. Brak jest łazienki. Fundamenty:– betonowe i ceglane. Ściany zewnętrzne i działowe drewniane. Widoczne spore spróchnienia oraz zawilgocenia i dziury na przestrzał. Konstrukcja jest przegnita. W pokryciu widoczne są spore ubytki dachówki. Ogólnie stan techniczny budynku oceniono jako bardzo zły. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 72,08 m2 ( pow. zabudowy: 86,47 m2). Powierzchnia budynku gospodarczego 71,00 m2 ( pow. zabudowy 80,78m2 )

Suma oszacowania wynosi 98 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. O/KROSNO 51 1500 1490 1214 9003 4282 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400  Krosno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin MarczakImage things

Kostarowce, podkarpackie

3 262 zł | Działka | 18.21 ha.

 • cena: 3 262 zł
Image things

Trześniów, podkarpackie

1 283 zł | Działka | 0.05 ha.

 • cena: 1 283 zł
Image things

Pysznica, podkarpackie

70 200 zł | Działka | 0.1006 ha.

 • cena: 70 200 zł