Lublin, lubelskie

210 225 zł | Mieszkanie | 45,52 m2 | 3 piętro

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 210 225 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 45,52 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 4 618 zł
 • Ulica: Montażowa 10
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 28 030 zł
 • Numer oferty: 275084X644246731
 • Termin wpłaty wadium: 25-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Wschód w Lublinie

Paweł Paradziński

Kancelaria Komornicza, Lotnicza 3,  Lublin,   20-322 Lublin

tel. 81 442 72 43 / fax. 81 442 72 43

Sygnatura: Km 1631/20OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Paweł Paradziński na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2023 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie mającego siedzibę pod adresem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 ŚWIDNIK w sali nr XII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 20-214 Lublin, ul. Montażowa 10/16, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X o powierzchni 45,52m2, będącego własnością dłużnika: Txx

Skrócony opis lokalu:
Lokal mieszkalny położony na 3 piętrze 4-kondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej wg rejestru lokali i księgi wieczystej wynosi 45,52 m2. Skład lokalu wchodzą: dwa pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc. Wraz z lokalem pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy. Przedpokój: podłoga parkiet, wymalowania emulsyjne; pokój I: ściany wymalowania emulsyjne, podłoga parkiet; pokój II: podłoga parkiet, wymalowania emulsyjne; kuchnia: podłoga terakota, glazura; łazienka z wc: podłoga - terakota, ściany płytki ceramiczne, kabina prysznicowa, umywalka, sedes; drzwi wejściowe i wewnętrzne – typowe, jedno skrzydło drzwiowe z okresu budowy; okna i drzwi balkonowe zespolone PCV; balkon – posadzka terakota, balustrada z prętów stalowych; pomieszczenia przynależne: piwnica, posadzka betonowa zatarta na sucho, ściany nieotynkowane. Pełna infrastruktura techniczna. Stan lokalu określono jako do remontu. Udział lokalu związany z nieruchomością wspólną o nr KW XXXX/XXXXXXXX/X wynosi 4552/150000.


Suma oszacowania wynosi 280 300,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi   210 225,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, 
to jest 28 030,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 25-06-2023r. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Lublinie 16 12405497 1111 0010 5517 9129

Osobom, które nie wygrały przetargu rękojmia jest zwracana na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata lub w przypadku rękojmi złożonej w gotówce wypłacana jest w kasie kancelarii.

Zgodnie z treścią art. 976 § 1 KPC w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Akta niniejszego postępowania zawierające operat szacunkowy w/w nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego przeglądać można w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30, zaś po przekazaniu akt do właściwego Sądu (3 dni przed terminem licytacji) przegląd akt możliwy będzie w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku tj. pod adresem: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik z podaniem sygnatury akt sądowych I Co 1221/23.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 we własnym zakresie.

 Komornik Sądowy
 Paweł ParadzińskiHistoryczne ceny

Image things

Lublin, lubelskie

253 333 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 57,91 m2 | 2 piętro

 • cena: 253 333 zł
 • 4 375 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

333 956 zł | Mieszkanie | 83,32 m2

 • cena: 333 956 zł
 • 4 008 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

96 750 zł | Mieszkanie | 65,03 m2

 • cena: 96 750 zł
 • 1 488 za m2