Szczecin, zachodniopomorskie

210 525 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,89 m2

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Dorota Działowska

Kancelaria Komornicza, Południowa 25B,  Szczecin,   71-001 Szczecin

tel. 914877192 / fax. 914873983

Sygnatura: Km 1418/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-06-2023 o godz. 12:00  w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Jcc   położonego przy  ul. Brzozowskiego 17/5, 71-261 Szczecin , dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczecinie  (adres: ul. Pl. Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 41,89 m2. Właściciel lokalu mieszkalnego korzysta w ramach części wspólnych z dwóch pomieszczeń piwnicy o łącznej powierzchni około 10 m2. Standard wykończenia lokalu oceniono jako przeciętny. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - dożywotnia, nieodpłatna służebność mieszkania polegająca na prawie wyłącznego korzystania przez uprawnioną z jednego pokoju po stronie lewej od wejścia wraz z prawem wspólnego korzystania z kuchni, łazienki i przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 280 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział w Szczecinie 04 1440 1143 0000 0000 0005 3128.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowymnieruchomości można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w kancelarii komornika w godzinach urzędowania. Oględziny nieruchomości po konsultacji z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dorota DziałowskaHistoryczne ceny

Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

850 000 zł | Lokal Użytkowy | 131,57 m2

  • cena: 850 000 zł
  • 6 460 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

820 000 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 170,90 m2 | 2 piętro

  • cena: 820 000 zł
  • 4 798 za m2
Image things

Szczecin, Prawobrzeże

203 250 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 45,44 m2 | 1 piętro

  • cena: 203 250 zł
  • 4 473 za m2