Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Wieprz, małopolskie

276 667 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 276 667 zł
 • Miasto: Wieprz
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 276 667 zł
 • Ulica: Nidecka 42
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 41 500 zł
 • Numer oferty: 275048X644162419
 • Termin wpłaty wadium: 08-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: [email protected]
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 15/14, Km 787/10


w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 15/14
Wadowice, dnia 2023-04-21


O B W I E S Z C Z E N I E
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2023-06-06 o godz. 09:00 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Wieprz, stanowiącej własność dłużników cc posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki o nr 1077/8 o pow. 717m2. Na gruncie znajduje się budynek mieszkalny o adresie ul. Nidecka 42.
Działka zgodnie z MPZP zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
Budynek mieszkalny wolnostojący, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, budowany w technologii tradycyjnej w latach 80tych XX w. Do budynku dobudowano od strony zachodniej garaż, część tego budynku położona jest poza obszarem wycenianej działki. Stan techniczno użytkowy budynku na poziomie słabego zadowalającego.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 415.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 276.666,67-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 41.500,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 759/22 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.
.


               
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
          
               Łukasz Kołodziejczyk

Image things

Kraków, Prądnik Biały

364 777 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 53,28 m2 | 1 piętro

 • cena: 364 777 zł
 • 6 846 za m2
Image things

Strzelce Wielkie, małopolskie

40 578 zł | Działka | 0.2194 ha.

 • cena: 40 578 zł
Image things

Tarnów, małopolskie

88 296 zł | Mieszkanie | 54,80 m2

 • cena: 88 296 zł
 • 1 611 za m2