Stargard, zachodniopomorskie

140 250 zł | Działka | 0.3666 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 140 250 zł
 • Miasto: Stargard
 • Powierzchnia: 0.3666 ha
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 38 zł
 • Ulica: Szosa Maszewska
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 18 700 zł
 • Numer oferty: 274926X643876695
 • Termin wpłaty wadium: 14-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 czerwca 2023 r. o godz. 10:00, sala nr 222 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Okrzei 8 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Stargardzie, ul. Szosa Maszewska, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X stanowiącej własność x


Nieruchomość stanowi działkę o nr ew. 46 o powierzchni 0,3666 ha.Nieruchomość gruntowa niezabudowana jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącym terenu w rejonie ulic: Morskiej, Szosy Maszewskiej, Wiśniowej, przyjętym uchwałą Nr XXI/234/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2219).

Zgodnie z ustaleniami planu działka nr 46 z obrębu 4 miasta Stargard przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbole 28MN i 29MN) oraz ciągi pieszo-jezdne (symbole 018KPJ i 019KPJ).


Suma oszacowania nieruchomości wynosi 187 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 250,00 zł, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 700,00 zł.

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 26 najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg lub na konto komornika BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41 2030 0045 1110 0000 0169 2890 z ujawnieniem się rękojmi na rachunku bankowym najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. akt GKm 26/22).


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Image things

Stargard, zachodniopomorskie

128 250 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 26,33 m2 | 5 piętro

 • cena: 128 250 zł
 • 4 871 za m2
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

162 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 70,33 m2 | 10 piętro

 • cena: 162 000 zł
 • 2 303 za m2
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

770 000 zł | Działka | 0.7345 ha.

 • cena: 770 000 zł