Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Bytom, śląskie

703 868 zł | Działka | 1.6264 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 703 868 zł
 • Miasto: Bytom
 • Powierzchnia: 1.6264 ha
 • Województwo: śląskie
 • Liczba działek: 2
 • Numery działek: 246201_1.0002.1477/97, 246201_1.0002.1482/97,
 • Cena za m2: 43 zł
 • Ulica: Ludwika Pasteura
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 93 849 zł
 • Numer oferty: 274000X641708003
 • Termin wpłaty wadium: 27-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Kancelaria Komornicza Nr II w Bytomiu na podstawie art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2023 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości położonej przy Ludwika Pasteura , 41-902 Bytom, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Piekarska 1, Bytom, 41-902 Bytom) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Licytacji podlega - nieruchomość dłużnika xx opisana jako nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki ewidencyjne nr 1477/97, 1482/97 obręb 0005 Bobrek o łącznej powierzchni gruntu 16.264,00 m2 położonej w Bytomiu - posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej gminnej - ulicy L. Pasteura, która prowadzi do drogi powiatowej - ulicy Konstytucji. Droga dojazdowa jest nieurządzona. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bytomiu. Licytowana nieruchomość położona jest w Bytomiu, w obrębie 0005 Bobrek przy ulicy L. Pasteura. Nieruchomość stanowi zwarty obszar gruntu o kształcie nieregularnym ułożonym w osi wschód - zachód. W centralnej części nieruchomości od południa znajduje się wcięcie o długości około 47 m i szerokości ok. 5 m, stanowiące inną nieruchomość. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta zielenią nieuporządkowaną, w południowej części znajduje się znaczne obniżenie terenu - skarpa, część północna o stosunkowo równomiernym ukształtowaniu terenu. Nieruchomość składa się z dwóch przylegających do siebie działek: - dz.ew. 1477/97 o powierzchni 11 393 m2; usytuowanej w zachodniej części nieruchomości, o kształcie nieregularnym, niezagospodarowana, porośnięta zielenią nieuporządkowaną, w południowej części znajduje się znaczne obniżenie terenu - skarpa, część północna o stosunkowo równomiernym ukształtowaniu terenu; działka na obszarze 393 m2 obciążona jest służebnością przesyłu w celu umożliwienia BPK sp.z o.o. korzystania w zakresie niezbędnym do eksploatacji (prawo wstępu, używania i korzystania w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją ) obiektu w postaci betonowego kolektora podziemnego „Rowu Miechowickiego” DN2000 o długości 1000 m i średnicy zewnętrznej 2400 mm. Pas służebności znajduje się na zachód, północ i w niewielkim fragmencie na wschód od wcięcia nieruchomości obcej; obciążenie nieruchomości zostato uwzględnione w procesie wyceny w zakresie możliwosci zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości; - dz.ew. 1482/97 o powierzchni 4 871 m2; usytuowana we wschodniej części nieruchomości, o kształcie nieregularnym, niezagospodarowana, porośnięta zielenią nieuporządkowaną, w południowej części znajduje się znaczne obniżenie ternu - skarpa, część północna o stosunkowo równomiernym ukształtowaniu terenu. Nieruchomość jest nieogrodzona. Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie nieruchomości znajdują się studzienki kanalizacyjne, wzdłuż działki drogowej przebiega sieć energetyczna, siec wodociągowa przebiega na działce sąsiedniej (graniczącej od strony północnej). Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązują ustalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu” uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr X/119/13 z dnia 25 lutego 2013r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego poz. 2284 z dnia 12 marca 2013r. Zgodnie z powyższym planem teren, na którym znajduje się nieruchomość położony jest na obszarze oznaczonym symbolem 01 PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz geoportalem Urzędu Miejskiego w Bytomiu przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarach oraz terenach górniczych.


Suma oszacowania wynosi 938 490,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 703 867,50 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 93 849,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00.


Zgodnie z art. 867 1 § 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski S.A. 54 1050 1230 1000 0022 6196 2969 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Image things

Bytom, śląskie

146 475 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 45,82 m2 | 2 piętro

 • cena: 146 475 zł
 • 3 197 za m2
Image things

Bytom, śląskie

110 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,37 m2 | Parter

 • cena: 110 000 zł
 • 3 622 za m2
Image things

Bytom, śląskie

131 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,37 m2 | 1 piętro

 • cena: 131 000 zł
 • 3 092 za m2