Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Starachowice, świętokrzyskie

186 667 zł | Mieszkanie | 60,00 m2 | 4 piętro

- 39 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach
Tomasz Zagrajek
Kancelaria Komornicza nr IV w Starachowicach ul. Lipowa 29, 27-200 Starachowice
tel. 0-41 2629435, e-mail: [email protected], www.starachowicekomornik.pl
rach. bank.: ING Bank Śląski SA nr 90 1050 1416 1000 0023 6850 1991

Sygn. akt  Km 82/22


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Tomasz Zagrajek w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu zniesienia współwłasności nieruchomości zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  13 czerwca 2023 roku o godz. 9:00  w Sądzie Rejonowym w Starachowicach (sala nr III) odbędzie się:

D R U G  A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 60 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc) stanowiącego odrębną nieruchomość (wraz z udziałem 6000/6543658 związanym z własnością lokalu, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli) położonego w Starachowicach Al. Armii Krajowej 20/20 posiadającego założoną ksiegę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach.

Lokal mieszkalny oszacowany jest na kwotę: 280 000,00 zł.. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie oszacowania tj. kwotę:  186 666,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie  28 000,00 zł. (10 % ceny oszacowania).

    Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika nr 90 1050 1416 1000 0023 6850 1991 (złożenie następuje w chwili wpływu środków na rachunek komornika) lub w postaci książeczki oszczednościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
    Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00  do  18:00 zaś protokół opisu i oszacowania  będzie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Starachowicach od dnia 6 czerwca 2023 r.. Operat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia na własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie  nieruchomości lub  przedmiotów razem z  nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


KOMORNIK SĄDOWY

Tomasz Zagrajek

Historyczne ceny

Image things

Starachowice, świętokrzyskie

10 455 zł | Działka | 0.0104 ha.

  • cena: 10 455 zł
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

81 000 zł | Działka | 0.0713 ha.

  • cena: 81 000 zł
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

108 750 zł | Mieszkanie | 35,28 m2 | 1 piętro

  • cena: 108 750 zł
  • 3 082 za m2