Celiny, Świętokrzyskie

Dom | 397 500 zł | 243,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 57/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 15113.


Syndyk w likwidacji w upadłości z siedzibą w Celinach, nr KRS 0000214814, ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Celiny, gm. Chmielnik, woj. świętokrzyskie, o powierzchni 16.000 m2, oznaczonej jako działka nr 277/1, wraz z prawem odrębnej własności: budynku
biurowo-socjalnego o pow. użytkowej 243,00 m2, budynku magazynowego o pow. użytkowej 214,00 m2 , budynku warsztatu o pow. użytkowej 120,00 m2 oraz budowli (ogrodzenie, utwardzenie terenu), dla których to praw prowadzona jest
KW nr KI1B/00069943/0. Cena wywoławcza wynosi 397.500 zł; sprzedaż wolna od VAT. Rozstrzygnięcie przetargu/aukcji
nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, w dniu 24 kwietnia 2019 r., godz. 1045, sala XXV.
Termin składania ofert upływa 22 kwietnia 2019 r. (decyduje data złożenia oferty na Biurze Podawczym Sądu lub doręczenie do Sądu przesyłki z ofertą). Warunki przetargu i aukcji zostały zatwierdzone postanowieniem Sędziego komisarza z 1.03.2019 r. (dostępne w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce sygn. akt V GUp 175/18).
Bliższe informacje pod adresem [email protected], tel. 609-02-77-88.

Image things

Sandomierz , Świętokrzyskie

348 867 zł | 188,70 m2

  • cena: 348 867 zł
  • 1 849 za m2
Image things

Pacanów , Świętokrzyskie

59 235 zł | 78,00 m2

  • cena: 59 235 zł
  • 759 za m2
Image things

Jędrzejów , Świętokrzyskie

110 024 zł | 3 pokoje | 57,67 m2 | 2 piętro

  • cena: 110 024 zł
  • 1 908 za m2